VELKOMMEN TIL HAWTHORN PSYKOTERAPI

Når du starter i et forløb hos en psykoterapeut, er det ofte et stort skridt at række ud efter hjælpen. Jeg er certificeret ID psykoterapeut og er underlagt Psykoterapeutforeningens etiske rammer. Du kan forvente fuld diskretion under hele dit forløb i terapi.

FÅ HJÆLP TIL:

  • Traumer. Uforløste traumer er et kendt fænomen hos mange mennesker. Traumer kan opstå ved f.eks. tab af et nærtstående familiemedlem, tab af arbejde, trafikulykke, voldtægt og psykisk vold. 
  • Stress. Når man er stresset, handler det for mange om at opdage deres urealistiske forventninger til sig selv og andre. Det kan bl.a. være forventninger om, at ens partner skal give en mere opmærksomhed og kærlighed, frem for at man selv er i stand til at fylde sig op med kærlighed.
  • Angst. Selvværdet har en afgørende betydning for måden at håndtere mødet med livet på. Når man er angst, er det vigtigt at se på graden af mod til at være sig selv i alle situationer. Angstlidelser er et meget udbredt fænomen i dag, og hypnose er en måde at forløse de dybereliggende årsager til angsten på.

BEHANDLINGSFORM:

  • Hypnose. At arbejde med underbevidstheden via hypnose er en effektiv metode til at helbrede de skjulte mønstre, der genererer traumer, stress og angst. Når du modtager hypnose, guides du ind i en dyb, afslappet tilstand, og der skabes et trygt sted inden i dig som et anker. Jeg arbejder struktureret med et tema ad gangen, samtidig med at der er et overordnet mål for hele dit forløb i psykoterapi.

KONTAKT:

Jeg træffes på sms 81 74 74 66.