Naturterapi

Naturterapi – eller ecotherapy – er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark. I lande som f.eks. England, USA og Australien er opmærksomheden på naturens psykofaglige potentiale mere udbredt. Her har man i mange år anvendt naturterapi med stor succes.

I naturterapi betragtes mennesket som en aktiv del af en større helhed, af naturen eller af kosmos. Der kan tales om en natur-psyke-krop forbindelse.

I dette samspil kan du få oplevelsen af bl.a.:

– Nærvær
– Forståelse
– Ro
– Essens
– Harmoni

 

Traumatiske oplevelser kan ofte være vanskelige at forklare med ord. At være i naturen kan åbne op for en ny måde at kommunikere på. Ved hjælp af naturens metaforer og symboler bliver det muligt at forklare, “hvad der er sket”, og hvordan det opleves.

Samtidig er naturterapi ikke begrænset af et lille konsultationsrum, hvor nogle mennesker kan opleve både angst og panik.

Adskillige forskningsresultater konkluderer, at naturterapi er et effektivt middel til at fremme psykisk sundhed og velvære. Samtidig er det ideelt til at forebygge og behandle psykiske lidelser som angst, depression og stress. Naturterapi kan forøge selvtillid og selvværd, såvel som virke beroligende på puls samt nedsætte muskelspændinger og hjertefrekvens. Naturterapi har desuden påvist at kunne reducere trangen til alkohol og tobak. Den positive effekt er således ikke kun begrænset til det psykologiske niveau, men involverer også centralnervesystemet og den ofte psykofysisk ledsagende angst.

Rammerne for terapien er akkurat de samme som i almindelig psykoterapi, blot med den forskel, at vi vil bruge naturen som en hjælper til at forløse bl.a. traumatiske tilstande, afhængigheder eller fastlåste roller. Langt de fleste psykoterapeutiske metoder har som mål at bringe mennesket i større kontakt med sin autentiske væren. Det er min erfaring, at naturen i den forbindelse er en villig guide til at bringe os ind i vores essens af væren. Ved at bruge naturen som en direkte hjælper i psykoterapien, springer vi derfor lettere ind i vores værenskerne. Dette faciliterer et terapeutisk rum, som kan bidrage til et mere nænsomt og effektivt terapiforløb end ellers.

Rent praktisk foregår naturterapien tæt på min bopæl eller i Lundby Bakker. Du bedes medbringe solidt fodtøj, et regnsæt samt en drikkedunk med vand.