Integral psykoterapi

Ordet psykologi betyder oprindeligt læren om sjælen, en definition, som det er vigtigt at tage med i enhver healings- og psykoterapeutisk tilgang.

Integral psykoterapi forener de vestlige og østlige terapiformer og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang. Ved både at arbejde med dine kropslige fornemmelser, tanker og følelser, øges dit fysiske og psykiske velvære helt automatisk. Du vil kunne opleve en positiv effekt på f.eks. dit selvværd, tanker der kører i ring, kropslige ubehagelige symptomer og problematiske forhold til andre.

Integral psykoterapi er med til at skabe en større selvbevidsthed om din identitet. Ved at undersøge og bearbejde dine forskellige identiteter eller sider, kan det blive muligt at hvile mere og mere i dig selv. Du kan på den måde opnå en større følelse af autenticitet og indre ro i hverdagen. Også når bølgerne nogle gange går højt i livet, på den ene eller anden måde.

Når vi hviler ind i en enkel og helt åben oplevelse af bare at være, i en essentiel oplevelse af hvem vi er, så er vi hjemme i vores dybeste og mest oprindelige identitet. Her eksisterer vi vågent her og nu. Integral psykoterapi har som mål at støtte den essentielle selvfølelse, som er den ultimative frihed og den sikreste oplevelse af at have et øje i orkanen i vores liv.

Når du vælger at gå i psykoterapi hos mig, kan jeg bl.a. hjælpe dig med at:

  • Skabe øget robusthed
  • Bryde stressmønstre samt udvikle nye vaner
  • Være mere til stede i nuet

Når krop, sind og ånd samarbejder med hinanden – udveksler medfølelse og visdom på et integrativt plan – kan der opstå en naturlig tilstand af glæde, overskud og dyb meningsfuldhed. Hos Hawthorn Psykoterapi tilbydes en helhedsorienteret tilgang, som arbejder med alle aspekter af mennesket: krop, følelser og tanker såvel som underbevidstheden, bevidstheden og overbevidstheden. Den terapeutiske proces er blid og effektiv, tilpasset den enkelte persons behov og forudsætninger.