Meditation og åndedræt

Der findes mange forskellige former for meditation, og der er efter min opfattelse ikke nogen rigtig eller forkert måde at meditere på. Hvilken type meditation, der passer bedst til dig, beror på din unikke personlighed og dine kvaliteter. Det fordrer meget mod og styrke at meditere og virkelig begynde at mærke dig selv indefra. Så bare lykønsk dig selv, hver gang det lykkes for dig at gøre det.

En af de mest effektive former for meditation, som jeg vil anbefale, er at være opmærksom på dit åndedræt, din kropsholdning og dine kropsfornemmelser. Denne form for meditativ opmærksomhed kan du både vælge at foretage, når du f.eks.:

 • Vågner om morgenen
 • Går i bad
 • Kører i bil
 • Går en tur
 • Ligger eller sidder
 • Dyrker en kreativ interesse
 • Synger eller danser til musik
 • Dyrker idræt
 • Tager dig en hvilepause
 • Er på job eller uddannelse
 • Handler ind
 • Laver mad
 • Er sammen med andre
 • Lytter til en guidet visualisering

Hvorfor anvende meditation som en del af psykoterapi?

Psykoterapi er en måde at gå i dybden med nogle af de udfordringer, dilemmaer og vanskeligheder, som alle mennesker møder i livet. Formålet er hjælp til selvhjælp, hvor de temaer, du kommer med i terapien, bliver bearbejdet på en måde, så du går herfra med værktøjer til bedre at kunne forstå, rumme og håndtere dine temaer. Nøgleordet her er jordforbindelse. Det er kontakten til kroppen og åndedrættet, som muliggør en ægte livsændring, som giver dig varige oplevelser af glæde og frihed.

Meditation er en af de mest effektive nøgler til at genskabe kontakten til dit autentiske selv. Ved at være bevidst om din vejrtrækning, dine kropsfornemmelser og din kropsholdning vil du gradvist opnå mere og mere afslapning og afspændthed. Dette giver dig velvære og øget overskud til at håndtere livets udfordringer. Du vil bedre kunne stå i dig selv og mærke, hvem du egentlig er, hvad du ønsker at få ud af livet, og hvad du har brug for.

Vi er jo alle unikke, og nogle slags meditationer har vi det godt med, andre virker mindre effektive for os, fordi vi simpelthen er forskellige som typer. Under terapiforløbet kan vi afprøve forskellige former for meditationer for at finde netop den slags meditation, der er mest gavnlig for dig, i den livssituation du befinder dig i her og nu.

 

Vejrtrækningens vigtige funktion

Meditation er et langt stykke hen ad vejen lig med at blive bevidst om din vejrtrækning, hvordan din krop mærkes, hvad du føler, og hvad du tænker. Vejrtrækningen er ankeret, som guider dig igennem meditationen som en proces, hvor du gradvist lærer at blive mere og mere til stede i nuet og selv kunne vælge dine kropsfornemmelser, følelser og tanker. Du bliver så at sige kaptajnen på dit eget skib, og bliver i stand til at mærke, hvad der er godt for dig, og hvad der er skadeligt for dig. Du får på den måde genskabt kontakten til dit indre kompas og kan skelne mellem, hvad du dybest inde gerne vil, og hvad du gerne vil undgå. Vejrtrækningen bliver dit indre ror, som styrer skibet i havn, så du kan føle dig tryg ved dine kropsfornemmelser og instinkter igen.

Det er vejrtrækningen, som tilfører ilt og energi til hele kroppen, der derved lettere kan sætte processer i gang, som renser kroppen for ophobede affaldsstoffer. Når vi begynder at være opmærksomme på at trække vejret dybt og regelmæssigt, frigør vi desuden automatisk gamle, psykiske blokeringer. Vejrtrækningen er med andre ord en højst effektiv – og gratis – udrensningskur, som sikrer, at du kan genskabe fysisk og psykisk ligevægt.

Det kan føles som en udfordring at begynde at trække vejret på en ny måde, efter måske i mange år at have trukket vejret lidt stramt og overfladisk. Det kræver mod og viljestyrke at begynde at trække vejret anderledes. Så du kan godt klappe dig selv på skulderen, når du så småt begynder at eksperimentere med at trække vejret dybere og anvende meditation som en måde at blive hel på.

Fordelene ved meditation

Der er mange fordele ved at praktisere daglig meditation, og nogle af dem har du sikkert hørt om, andre er måske nye. Her er et lille udpluk:

 • Indre ro og kreativitet
 • Nærvær i nuet, centrering og jordforbindelse
 • Du oplever dit ubegrænsede selv neden under titler, former og masker
 • Åbner op for et større perspektiv og øgede valgmuligheder
 • Lærer at stole på dit hjerte
 • Mere reflekterende og mindre reaktiv-betonet
 • Skift i fysiologien:
 • Reduktion af stresshormoner, mindre svedudladning, langsommere puls og åndedræt
 • Stærkere immunforsvar
 • Smertelindring
 • Forbedrer søvnkvaliteten
 • Styrker den kognitive funktion
 • Hjernens fysiske struktur ændres, fx forøgelse af den masse i hjernen, der er ansvalig for indlæring, rumlig orientering og hukommelse, samt reduktion af den masse i hjernen, som er center for stress, frygt og uro

Du vil opleve en forskel allerede efter ganske få meditationer, og efter otte ugers daglig praksis i en halv time om dagen vil du opleve markante ændringer i din fysiske og psykiske trivsel.

Rigtig god fornøjelse med at praktisere meditation på den måde, som virker bedst for dig.